SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).

UWAGA:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej
https://umopole.logintrade.net/ href="https://umopole.logintrade.net/" target=_blank>www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html href="https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html" target=_blank>https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html