SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

Innowacji pedagogicznej „Bezpieczny maluch – bezpieczny starszak” autorstwa Lidii Sadowskiej i Krystyny Rokity.

 

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka ( wg. hierarchii potrzeb Maslowa), a jej zaspokojenie pozwala na prawidłowy rozwój dziecka. Zapewnienie bezpiecznych warunków dla rozwoju najmłodszych jest obowiązkiem zarówno rodziców jak i pracowników przedszkola .

 

Innowacja opiera się na wyuczeniu u dzieci umiejętności rozpoznawania i unikania zagrożeń, stosowaniu metod pracy łączących teorię z praktyką.

Przewidziane efekty wdrożenia innowacji:

-przestrzeganie przez dzieci społecznie przyjętych i akceptowanych norm oraz zasad związanych z bezpieczeństwem;

-wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w przedszkolu, w domu, nad zbiornikami wodnymi, w kontaktach z obcymi osobami i zwierzętami oraz roślinami;

-poznanie sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauka nawiązania kontaktu z służbami medycznymi i innymi niosącymi pomoc;

-kształtowanie empatycznej i życzliwej postawy wobec innych;

-zaspokojenie potrzeby poczucia bezpieczeństwa dzieci.

 

| |