SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

 

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców określiła kwotę składek zbieraną od rodziców w wysokości 100 zł. od dziecka.

Powyższa kwota wpłacana będzie na konto bankowe Rady Rodziców w dwóch ratach:

- pierwsza do 15.11.2020r.

- druga do 28.02.2021r.

Numer konta : 48 8898 0003 5000 0000 4011 0001

Wpłacając proszę pamiętać o podaniu imienia i nazwiska dziecka oraz numeru grupy przedszkolnej.

 


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

* Adam Kukla - przewodniczący

* Marta Popielska – zastępca przewodniczącego

* Bogumiła Kisiołek - Czekaj – sekretarz

* Krzysztof Dzirba – skarbnik

Komisja Rewizyjna :

* Katarzyna Wójcik- członek Komisji

* Ewa Ledwoń - członek Komisji

* Agnieszka Mazur - członek Komisji