SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

Dołącz do społeczności „Kocham to dbam” !

Kup ubezpieczenie szkolne NNW dla swojego dziecka w roku szkolnym 2021/ 2022!

Wejdź na https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/nnw-szkolne?_ref=UE97388

Dlaczego warto?

W ramach akcji możesz skorzystać z najlepszej oferty ubezpieczeń szkolnych na rynku!

Składka od 35 zł do 229 zł na rok.

25% zniżki na kolejne Dziecko

Nowość w ofercie: Dziecko w sieci i Borelioza

Sport oraz ochrona pandemiczna Covid-19 w cenie składki

cały świat

365 dni w roku

wiek wstępu od 6 miesięcy do 26 roku życia

Specjalna platforma dla rodziców do podglądu ubezpieczenia i zgłaszania szkód.

Pasz pytania?

Skontaktuj się z nami!

+48 600 700 999

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kg-ubezpieczenia.pl

| |
W celu ułatwienia wyboru Rodzicom ubezpieczenia NNW  dla swoich dzieci na rok szkolny 2021/2022 przekazujemy Państwu ofertę. Każdy Rodzic dokonuje zakupu ubezpieczenia   samodzielnie przez Internet.
 

SzanowniPaństwo,

Chcąc zapewnić kompleksową ochronę ubezpieczeniową od NNW dzieciom i młodzieży przesyłamy link do zakupu ubezpieczenia online TUZ Ubezpieczenia - Bezpieczna Nauka na rok szkolny 2021/2022.

 

Link z ofertą online:

Kupubezpieczenieonline

 

Każdy rodzic dokonuje zakupu ubezpieczenia samodzielnie przez Internet. Proponujemy szeroki zakres ubezpieczenia z konkurencyjnymi składkami. Zapewniają one kompleksową ochronę 24/7 w szkole, w domu, na zajęciach  pozalekcyjnych, podczas wakacji, ferii oraz wyjazdów.

 
   
 

 

Oferta TUZ Ubezpieczenia Bezpieczna nauka

 • Do wyboru aż 6 wariantów ubezpieczenia
 • 30% zniżki na drugie i kolejne dziecko w rodzinie
 • Zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej
 • Pobyt w szpitalu w wyniku NW i choroby, a także dodatkowe świadczenie w następstwie zachorowania na COVID-19
 • Ugryzienie przez kleszcza
 • Wyczynowe uprawianie sportu (również poza szkołą), np. jazda konna, piłka  nożna, pływanie
 • Uciążliwe leczenie w następstwie NW
 
   
 

 

W przypadku pytań skontaktuj się z nami:

tel. 884 914 492   |    email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

| |

1

| |

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:

 • Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 • Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 • Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych szkół w zakładkach Rekrutacja.

| |

| |

 Procedura - organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Dla kogo?

Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Procedurę powinna poprzedzać udokumentowana praca z uczniem i rodzicami, uwzględniająca wszystkie formy pomocy i angażująca wszystkie możliwe podmioty przy współpracy których udziela się dziecku/uczniowi wsparcia w przedszkolu i szkole (służba zdrowia, policja, sąd, inne).

I. RODZIC/OPIEKUN występuje do Dyrektora szkoły o wydanie dwóch dokumentów wynikających z przepisów prawa (Par. 12, ust. 4, pkt. 1) i 3):

1) dokumentację określającą: trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;

2) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły - także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

Do wniosku RODZIC/OPIEKUN może dołączyć również dokument Par. 12, ust. 4, pkt. 2): w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym.

II. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY składa do Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wniosek o wystawienie opinii o konieczności objęcia ucznia w szkole/przedszkolu zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Tylko pełny wniosek ze wszystkimi załącznikami może zostać rozpatrzony. W przypadku wniosku niepełnego RODZIC/OPIEKUN uzupełnia wniosek.

III. Poradnia po otrzymaniu wniosku organizuje spotkanie zgodnie z Par. 12, ust. 5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z przeprowadzenia analizy funkcjonowania ucznia zostaje sporządzony protokół/raport/informacja, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich działań pomocowych podjętych w szkole do momentu złożenia przez RODZICA/OPIEKUNA wniosku o opinię o konieczności objęcia ucznia w szkole/przedszkolu zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.

IV. Po dokonaniu wszelkich ustaleń ze szkołą Poradnia przystępuje do przygotowania opinii.

Opinia winna zawierać określenie:

1) zakresu w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, ograniczając

maksymalnie zakres zajęć prowadzonych indywidualnie do niezbędnego minimum, w celu jak najszerzej socjalizacji ucznia z grupą klasową;

2) możliwie najkrótszego okresu objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, ograniczając możliwie maksymalnie czas jego izolacji od grupy klasowej;

3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

Po przygotowaniu opinii Poradnia wydaje oryginał opinii RODZICOWI/OPIEKUNOWI i informuje szkołę, że taka opinia została wydana (nie udostępniając jej).

V. RODZIC/OPIEKUN składa do Dyrektora szkoły wniosek o ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie.

Dyrektor ustala niezbędną liczbę godzin zajęć indywidualnych w konsultacji z organem prowadzącym w zakresie organizacji kształcenia ucznia. Dla ucznia przygotowuje się program uwzgledniający działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły opisane przez Poradnię w wystawionej opinii.

VI. Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

VII. Ewaluacja i ocena efektywności. W ostatnim miesiącu realizowania przez ucznia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia pedagog/psycholog szkolny wspólnie z wychowawca klasy, a na podstawie informacji zebranych od wszystkich nauczycieli uczących ucznia, przeprowadza ewaluację dotycząca efektów pracy nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką ukierunkowanej na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.

| |

Informacje na temat odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, dostępne są dla Państwa na stworzonym dla rodziców/opiekunów dziecka panelu internetowym i-Przedszkole „PANEL DLA RODZICA”. Hasła do konta rodziców/opiekunów otrzymają Państwo w przedszkolu. Logowanie do systemu poprzez stronę internetową przedszkola:

Kącik rodziców → i-Przedszkole lub
https://iprzedszkole.progman.pl/

| |

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka nie pośredniczy pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów ubezpieczenia w zakresie NNW. Poniżej przedstawiamy oferty dwóch firm ubezpieczeniowych. Aby ubezpieczyć dziecko należy wejść na jedną z poniższych stron i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

 1. Oferta Nord Partner Sp. z o.o., umożliwia zawarcie ubezpieczenia w jednym z dwóch towarzystw ubezpieczeń tj. Uniqa TU S.A. lub InterRisk TU S.A. Każda z ofert obejmuje 5 wariantów ubezpieczenia, zróżnicowanych pod względem zakresu i wysokości składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do 30 października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem:

www.ubezpieczenieuczniow.pl - kod dostępu do oferty : B2JT5F

 1. Oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A., umożliwia zawarcie ubezpieczenia w InterRisk TU S.A. w jednym z 6 wariantów, bazuje jednak na innych założeniach i schematach. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 września 2018 r. pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do dnia 15 października 2018 r. Umowę zawiera się z wykorzystaniem platformy internetowej znajdującej się pod adresem:

www.ubezpieczenia.nau.pl – hasło: tmaj3318

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na wskazanych platformach internetowych.

| |

Drodzy Rodzice naszych przedszkolaków,

Zachęcamy do kontaktu z nauczycielami poszczególnych grup za pomocą dedykowanych Państwu skrzynek mailowych. Tą drogą chętnie udzielimy potrzebnych Państwu konsultacji, porad czy wskazówek.

Jednocześnie informujemy, że propozycje zajęć i zabaw oraz inne ciekawe materiały służące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w warunkach domowych będą nadal umieszczane w zakładce „DOMOWE PRZEDSZKOLE” na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do aktywnego włączenia się w ich realizację oraz zachęcamy do przesyłania drogą mailową fotorelacji z aktywności podejmowanych przez naszych przedszkolaków.

Zależy nam, aby być z Państwem w kontakcie!

Grupa I: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa II: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa III: kontakt poprzez WhatsApp

Grupa IV: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa V: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa VI: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa VII: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa VIII: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa IX: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa X: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Serdecznie pozdrawiamy,

Grono pedagogiczne Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu

| |

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w konkursie na największą ilość zebranych butelek PET. Zebraliśmy 160 kg butelek, a tym samym otrzymaliśmy III miejsce w konkursie wśród opolskich przedszkoli.

Dodatkowe podziękowania składamy panu Łukaszowi Kochankowi który odwiózł wszystkie butelki na teren Zakładu Komunalnego w Opolu.

| |

| |

KONKURS PLASTYCZNY „MOJE PRZEDSZKOLE”
Konkurs zorganizowany przez nasze przedszkole:
udział: Nina T. z grupy Biedronek,
Samanta B., Adam H., Maciej N., Ola W., Dawid B. z grupy Motylków,
S. Kwiatkowski, Ada P. z grupy Krasnoludków,
Kasjan J, Maja G., Tomasz D., Emilia Ś, Ola T. z grupy Wiewiórek,
Bartek S. Paulina W., Emilka Ko., Emilia Ka., Milena M. z grupy Muchomorków,
Natalia B., Przemysław W,, Paweł S., Mateusz M. z grupy Pszczółek,
Natalia L. Natalia K., Zuzanna P., Amelia M., Ala M. z grupy Misiów.


KONKURS PLASTYCZNY „ABC ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA” – JEM ZDROWO I KOLOROWO
udział: Natalia B., Kajetan K. z grupy Pszczółek


I OLIMPIADA MATEMATYCZNA
Olimpiada zorganizowana przez nasze przedszkole
I miejsce ex aequo:
zespół z grupy Muchomorków w składzie: Tomasz W., Bartosz S., Jakub O. Patryk B.,
zespół z grupy Pszczółek w składzie: Kajetan K., Wiktor P., Przemysław W., Mateusz M., zespół z grupy Żabek w składzie Janek K., Bartek S., Kuba S., Maciek B.


FESTIWAL PIOSENKI ZIMOWEJ
Konkurs zorganizowany przez nasze przedszkole
I miejsce: zespół z grupy Żabek w składzie: Ania W., Ania R., Kacper R., Emilia P.
II miejsce ex aequo: grupa Biedronek oraz Maciej N. z grupy Motylków,
III miejsce: grupa Muchomorków
wyróżnienie: grupa Krasnoludków, Wiewiórek, Pszczółek i Misiów


BIAŁE WIERSZOWANIE
Konkurs recytatorski zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
III miejsce: Ola W. z grupy Żabek
udział: Lena G. z grupy MisiówMIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS „ZIMOWE ZABAWY SPORTOWE”
Konkurs zorganizowany dla dzieci z grup integracyjnych przez nasze przedszkole
I miejsce: Marta L. z grupy Muchomorków, Weronika B. z grupy Żabek


KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY ŁAŃCUCH CHOINKOWY
Konkurs zorganizowany przez Radio Doxa i Urząd Miasta w Opolu :
udział: grupa Pszczółek


MIEDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS „EKOLOGICZNA CHOINKA”
Konkurs zorganizowany przez Przedszkole Publiczne nr 3 w Opolu
wyróżnienie: Iga F. z grupy Muchomorków z rodzicami


KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY PIERNIK ŚWIĄTECZNY
Konkurs zorganizowany przez Przedszkole Publiczne nr 37 „Elemelek”


ETAP PRZEDSZKOLNY
I miejsce: S. Kwiatkowski z grupy Krasnoludków z rodzicami
wyróżnienie: Marcin T. z grupy Biedronek z rodzicami,
Anna C, Hanna C, Adam G. z grupy Motylków z rodzicami,
Bartek S. oraz Iga F. z grupy Muchomorków z rodzicami,
Lena G. z grupy Misiów z rodzicami,
Julian K., Emilka Ś. z grupy Wiewiórek z rodzicami,

ETAP MIĘDZYPRZEDSZKOLNY

wyróżnienie: S. Kwiatkowski z grupy Krasnoludków z rodzicami


FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ ,,SINGING LITTLE STARS” EDYCJA ŚWIĄTECZNA
Konkurs zorganizowany przez PP 51 w Opolu
udział: Ania R. z grupy Żabek, Lena G. oraz Basia K. z grupy Misiów


KONKURS PLASTYCZNY AQUAFRESH
wyróżnienie: dla naszego przedszkola

Konkurs na „Misiowy Kącik”
Konkurs zorganizowany przez nasze Przedszkole
I miejsce: grupa „Muchomorków”
II miejsce: grupa „Misiów”
III miejsce: grupa „Biedronek”
udział: grupa Motylków, Krasnoludków, Wiewiórek, Pszczółek, Żabek


KONKURS RECYTATORSKI ,,CO SŁYCHAĆ W SZCZEBRZESZYNIE?”
I miejsce: Lena G. z grupy Misiów
II miejsce: Janek K. z grupy Żabek
III miejsce: Ola W. z grupy Żabek
udział: Lena M. z grupy Żabek, Kajetan K, Mateusz M., Natalia B. z grupy Pszczółek,
Iga F., Bartosz S., Patryk B. z grupy Muchomorków


KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNY PIESZY TO ŚWIADOMY PIESZY”
Konkurs zorganizowany przez nasze przedszkole
I miejsce: Janek Z. z grupy Misiów


KONKURS WIEDZY „BEZPIECZNY PIESZY TO ŚWIADOMY PIESZY”
udział: grupa Misiów
Maciek B., Janek K., Hania W. z grupy Żabek wraz z rodzicami

III OPOLSKA DOBA SPORTU
udział: Maciej S., Bartek S., Ola C.


KONKURS PLASTYCZNY ,,ŚNIŁO MI SIĘ, ŻE…”
Konkurs zorganizowany przez nasze przedszkole
I miejsce: Przemek W. z grupy Pszczółek i Zuzia L. z grupy VII ,,Żabki”
II miejsce: Nina T. z grupy Biedronek i Maciek B. z grupy Żabek,
III miejsce: Antosia T. z grupy Krasnoludków oraz Natalia W. z grupy ,,Wiewiórek”
udział: Emilka G., Marta S. z grupy Krasnoludków,
Kasjan J., Zuzia N., Natalia W. z grupy Wiewiórek,
Zosia D., Mateusz M., Piotr S. z grupy Pszczółek,
Kuba S., Ania K., Hania W. z grupy Żabek,
Natalia L., Amelia M., Natalia K. z grupy Misiów.


MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS KULINARNY ,,SZEF KUCHNI POLECA”
Konkurs zorganizowany przez nasze przedszkole
I miejsce – Nermin M. z grupy Pszczółek
udział: Ania K., Kuba Ko. z grupy Żabek

| |

89974480 567510780640107 8273020448560644096 n 1


                                                                                  W naszym przedszkolu odbył się konkurs logopedyczny "Języczkiem pętliczkiem malowane":
  
Kategoria 3-4 latki:
I miejsce - Dominik S.
PP 29, II miejsce - Stanisław N.
PP 6, III miejsce - Łucja B. i Sara H.
PP 43,

Kategoria 5-6 latki:
I miejsce - Emilia S. PP 23 oraz Emilia R. PP 18,
II miejsce: Maja Sz. PP 18 oraz Hanna S. PP 26,
III miejsce Lena Sz. 51 oraz Julia N. PP 36.

                                                                      Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, nagrody oraz dyplomy wręczymy w najbliższym możliwym terminie.


| |

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MAM AUTYZM. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”

Informujemy o rozpoczęciu innowacji pedagogicznej „Mam autyzm. Jestem przedszkolakiem.” Innowacja rozpoczęła się 23 lutego warsztatami sensorycznymi przeprowadzonymi przez Fundację Prodeste. Do jej realizacji dołączyły się następujące placówki z terenu miasta Opola:

 • Przedszkole Publiczne nr 8 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 20 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 23 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 24 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 53 w Opolu „Iskierka”
 • Przedszkole Publiczne nr 61 w Opolu
 • Niepubliczne Przedszkole „TAK”
 • Niepubliczne Przedszkole „Paprotka”

Bardzo dziękujemy Fundacji Prodeste za chęć wprowadzenia nas w tematykę zaburzeń sensorycznych oraz za przeprowadzenie niezwykle ciekawych warsztatów.

| |

„Gorączka Złota”

Akcja przeprowadzana jest pod patronatem PCK w Opolu,

poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 gr) w szkołach i przedszkolach

w województwie opolskim od 1 marca do 15 czerwca 2017 r.

Celem akcji jest zebranie funduszy na działania pomocowe dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pozyskane w ten sposób środki finansowe, powalają na pokrycie kosztów wyjazdu na kolonię lub obóz dzieci i młodzieży

z naszego województwa, których rodziny znajdują się

w trudnej sytuacji finansowej.

                                                                                             Aktywnym za wsparcie DZIĘKUJEMY !!!

| |

5a12 1
Miło nam przekazać wiadomość, że przedszkolak z gr. VI Sówek naszego przedszkola Weronika Wrońska zdobyła I miejsce w Międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Pani Jesień na wybiegu”. Oprócz dyplomu i słodkiego upominku dziewczynka otrzymała ciekawą książeczkę. Serdecznie gratulujemy!

| |

Akcja Góra Grosza przeprowadzana była pod patronatem Towarzystwa Nasz Dom w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Zbierane były monety o nominałach (od 1 gr do 5 zł).

W naszym przedszkolu zebraliśmy łącznie 3614 monet, co przełożyło się na kwotę 122zł i 75 groszy.

                                                                       Wszystkim wspierającym akcję DZIĘKUJEMY

| |

Konkurs "Bezpieczeństwo w domu"

I miejsce: Weronika Gawlik

II miejsce: Julia Fikus

III miejsce: Anna Chanowska oraz Aleksandra Wczesny

Wyróżnienie: Tymon Kochanek oraz Oskar Brzeziński
10343866 25519863 1528074033908655 1489754247 n

| |

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za zbiórkę karmy i akcesoriów dla psów i kotów. Zebrane rzeczy zostały przekazane organizacji ,,Patrol dla zwierząt" w Opolu.

| |

Nasze przedszkole bierze udział w konkursie AKADEMII AQUAFRESH ,,UŚMIECH DZIECKA", w którym można wygrać wspaniałe nagrody. Prosimy o przynoszenie do przedszkola paragonów, na którym znajdują się produkty firmy AQUAFRESH (szczoteczki, pasty do zębów, płyny do jamy ustnej). 1 paragon = 1 punkt (punkty są za paragony nie za ilość produktów na paragonie - więcej punktów uzyskamy, gdy każda z rzeczy będzie na oddzielnym paragonie).

W konkursie może wziąć udział również rodzic z dzieckiem wykonując wspólną pracę plastyczną. Do wygrania jest wiele nagród. Szczegóły na stronie www.akademia - aquafresh.pl)

| |

Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym nasze przedszkole wzięło udział w zbiórce kasztanów. W tym roku zebraliśmy 719kg kasztanów co daje sumę 400zł. Pieniądze ze zbiórki przeznaczone zostaną na opłacenie teatrzyków.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się w zbiórkę.

| |

 

 

Od września wznawiamy zbiórkę surowców wtórnych w naszym przedszkolu. Makulaturę, baterie, puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe oraz płyty CD i DVD prosimy zostawiać w wyznaczonych pojemnikach w szatniach i holu przedszkola. Okresowo organizujemy również zbiórki elektrośmieci.   

 

 

| |

zorganizowany przez Przedszkole Publiczne nr 30 „Gosławickie słoneczko”
I miejsce – Zuzia K. z grupy Biedronek