SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

grupa Misie 1

Grupa VIII Misie to grupa integracyjna, którą tworzy 10 dziewczynek i 10 chłopców. Nauczyciele pracujący w grupie to:

Pani Iwona Łazarska (nauczyciel wspomagający),

Pani Anna Krzywicka-Ustrzycka (nauczyciel prowadzący),

Pani Anna Swora (nauczyciel wspomagający),

Pani Maja Wierzbicka (nauczyciel prowadzący)

 

W pracy z dziećmi pomaga nam Pani Lucyna, a o czystość w sali i podawanie posiłków dba pani Bożena. W codziennej pracy staramy się dostosowywać formy i metody pracy do potrzeb i możliwości dzieci. W roku 2020/21 będziemy pracować w oparciu o książkę: „Planeta dzieci. Pięciolatek”. Program wychowania przedszkolnego, pod red. B. Dankiewicz, B. Gawrońskiej, I. Jabłońskiej-Gabrysiak, E. Raczek, WSiP, wyd. I, Warszawa 2020.

W grupie prowadzone będą następujące programy własne nauczycieli, innowacje pedagogiczne oraz programy ogólnopolskie:

Programy własne:

- „Przyroda wokół mnie” – program rozwijający edukację przyrodniczą
i dbanie o środowisko, termin realizacji: październik 2020 – styczeń 2021,
autorstwa Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej;

- „Dziecko wzrasta w kulturze swojego regionu”, autorstwa Iwony Łazarskiej

Innowacja pedagogiczna:

- „Opowiem Wam o dobrym zachowaniu” – storytelling w edukacji przedszkolnej. Innowacja pedagogiczna przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla wychowanków ze zdolnościami krasomówczymi, termin realizacji: marzec 2021 – czerwiec 2021, autorstwa Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej

Programy edukacyjne ogólnopolskie:

- „Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii”, prowadzenie Anna Krzywicka-Ustrzycka;

- „Książka (dla) Przedszkolaka”, prowadzenie Anna Krzywicka-Ustrzycka;

- „Mistrzostwa Świata w Myciu Rąk”, prowadzenie Anna Krzywicka-Ustrzycka

Nasza grupa współpracuje z następującymi instytucjami/placówkami:

- Szkoła Podstawowa nr 5,

- Szkoła Podstawowa nr 29,

- Straż Miejska,

- Straż Pożarna,

- Policja,

- Miejska Biblioteka Publiczna,

- Szkoła Muzyczna,

- Przedszkole Publiczne nr 51,

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki,

- Teatr Lalki i Aktora w Opolu,

- Gospodarstwo Agroturystyczne w Gosławicach,

- Zakłady pracy m.in. piekarnia, zegarmistrz, poczta, fryzjer, itp.,

- PCK

Zajęcia dodatkowe realizowane w naszej w grupie:

Poniedziałek: 12:00 – 12:30 – religia

Wtorek: 11:30 – 12:00 – język angielski

Środa: 11:30 – 12:00 – zabawy ruchowe

Czwartek: 10:00 – 10:30 – rytmika

11:30 – 12:00 – język angielski

Piątek: 12:00 – 12:30 – religia