SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

sowki

Naszą grupę tworzą dzieci 6 letnie: 8 dziewczynek i 11 chłopców. Jesteśmy grupą integracyjną.

Nauczyciele pracujący w grupie: mgr Małgorzata Porada, mgr Dominika Foryś, mgr Małgorzata Rybak, dr Anna Krzywicka-Ustrzycka.

W pracy z dziećmi pomaga nam pani Lucynka, a o czystość w sali dba pani Violetta.

W codziennej pracy staramy się dostosowywać formy i metody pracy do potrzeb i możliwości dzieci.

W roku 2019/20 będziemy pracować w oparciu o "Program wychowania przedszkolnego", wydawnictwa WSiP, z wykorzystaniem pozycji książkowych przeznaczonych dla dzieci 6 letnich pt. "Plac zabaw".

Programy i innowacje realizowane w grupie Sówek:

- Program „Rozumiemy się bez słów” – autorstwa Dominiki Foryś, Małgorzaty Porada, Małgorzaty Rybak;

- Innowacja „Zabawy z literkami” – autorstwa Ewy Kuraś;

- Program własny nauczania języka angielskiego „English for kids” – autorstwa Małgorzaty Porada i Agnieszki Chmiel-Płaza;

- Program „Świat zmysłów” – autorstwa Małgorzaty Porada, Marzeny Smereczyńskiej, Dominiki Foryś, Ewy Kuraś.Zajęcia dodatkowe w grupie Sówek:

Poniedziałek:

13:00 – 13:30– religia

Wtorek:

11:30 – 12:00 – język angielski

13:30 - 14:15 – aktywny przedszkolak

Środa:

9:15 - 9:45 - zabawy ruchowe

Czwartek:

11:30 – 12:00 – język angielski

Piątek:

10:30 – 11:00 – zajęcia rytmiczno–umuzykalniające

13:00 – 13:30 - religia