SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |
119572091 2721096844793777 7529639016318159419 oGrupa V- „Słoneczka”
Jesteśmy radosną i pełną pomysłów grupą integracyjną 6-latków. Otwarci i ciekawi świata z wielkim zapałem wkraczamy w nowy rok szkolny. Nigdy się nie nudzimy. Nasze dni w przedszkolu wypełnione są ciekawymi zajęciami i zabawami podczas których rozwijamy różne umiejętności. W przedszkolu tańczymy, malujemy, liczymy, uczymy się różnych piosenek i wierszy. Rozwijamy także swoją sprawność fizyczną podczas
zajęć gimnastycznych oraz codziennych zabaw w ogrodzie przedszkolnym. W przedszkolnej gromadce czujemy się wspaniale. Każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych funkcjonuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny opracowany przez zespół nauczycieli pracujących w grupie we współpracy z psychologiem, logopedą oraz rehabilitantem. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany jest do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dziecka.

Nauczyciele pracujący w grupie:
Anna Matuszewska, Karolina Niezgoda, Beata Górska. W pracy z dziećmi pomagają nam panie: Wiola Janda oraz Anna Labisz.


Pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą planujemy w oparciu o Programu wychowania przedszkolnego MAC Edukacja.
Realizujemy również:
Programy własne:
* Zabawa - Ruch - Zdrowie (autor: Ala Pokorna, Beata Górska),
* Program zajęć rytmiczno - umuzykalniających (autor: Anna Matuszewska).
Programy dodatkowe:
* Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
Innowacje pedagogiczne:
* Ja potrzebuję ciebie. Jestem wśród was. (autor: Karolina Niezgoda, Anna Przybyłowicz).

W pracy z naszymi przedszkolakami wykorzystujemy elementy:
- „Metody Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne,
- Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
- Gimnastyki Twórczej R. Labana,
- Metody ,,Aktywnego słuchania muzyki” Batii Strauss,

Korzystamy także z wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się
(piktogramy oraz metoda ,,Makaton” - dzięki tej metodzie komunikujemy się z dziećmi
w formie gestów).

Zajęcia dodatkowe:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Religia
13.00 - 13.30

Język angielski 10.00 - 10.30

Zabawy ruchowe z elementami gimn. korekcyjnej

10.00 - 10.30

Język angielski
10.00 - 10.30
Zajęcia rytm. - umuz.
11.00 - 11.30

Religia
13.00 - 13.30