SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

Ankiety ewaluacyjne dotyczące organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Drodzy rodzice! Kochane dzieci!

Za nami wiele tygodni edukacji zdalnej. Pragniemy poznać Państwa opinię na temat organizacji kształcenia na odległość w naszej placówce.

Zachęcamy do udziału w anonimowych ankietach. Jedna z nich skierowana jest do rodziców, a druga do dzieci. Uprzejmie prosimy o wypełnienie w/w ankiet do 30.06. 2020 r.

Ankieta dla rodziców (klik)

Ankieta dla dzieci (klik)

Jak wypełnić ankietę?

  • Kliknij w link podany powyżej
  • Przy każdym pytaniu zaznacz wybraną odpowiedź

3.       Kliknij przycisk „Prześlij”

Serdecznie zachęcamy do udziału w ankiecie!

| |

Drodzy rodzice

Informujemy, że w związku z organizacją pracy placówki w okresie zagrożenia koronawirusem-    COVID -19  wg Procedury funkcjonowania PP 54 w Opolu obowiązującej od 18.05.2020  wymagane są  oświadczenia dla rodziców dzieci zgłaszanych do placówki obecnie  oraz deklarowanych  na okres wakacyjny ( lipiec/ sierpień). Uprzejmie prosimy o dostarczenie w/w dokumentów w oryginałach  do skrzynki pocztowej, która znajduje się na ścianie budynku przy wejściu głównym do przedszkola.

Rodzice, którzy przysłali już w/w dokumenty mailowo proszeni są także o dostarczenie oryginałów do placówki.

                                                                                                                                             Dziękujemy.

| |

Szanowni Państwo,

informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Opola, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi.

Mamy świadomość, że obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy naszego przedszkola do aktualnej rzeczywistości, by mogło ono świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy.

Przedszkole  Publiczne nr 54 w Opolu, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będzie funkcjonowało zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie  Wytycznych GIS.               

Z  uwagi na powyższe, prosimy o wypełnienie niniejszego zgłoszenia i oświadczenia dla rodziców, wraz ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne jest zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku, w związku z wykonywaniem przez Państwa pracy w trybie stacjonarnym. Proszę mieć na uwadze,  iż w związku z reżimem sanitarnym ilość dzieci, jakie możemy przyjąć w tym samym czasie jest ograniczona. W przypadku gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, przedszkole będzie musiało podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy Wytycznych GIS i MZ.

Apelujemy o rozważne i przemyślane deklaracje w rozbiciu na poszczególne dni, co umożliwi sprawną organizację przedszkola.

Deklaracje zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym należy dostarczyć ostatecznie do dnia 12.06.2020r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

                                                                                                                          

                                                                                                                             Dziękujemy za zrozumienie.

Załączniki do pobrania:

1. Zgłoszenie dziecka (okres wakacyjny)   pdf     doc

2. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą    pdf    doc

| |

komunikat

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

zał 1. Oświadczenie pracownika PP54 60+ i z istotnymi chorobami                  plik  doc (Word)        plik pdf (Acrobat)

zał 2. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą PP54 w Opolu         plik doc (Word)        plik pdf (Acrobat)

zał 3. Oświadczenie pracownika PP54 w Opolu                                                  plik doc (Word)         plik pdf (Acrobat)

zał 4. Lista obecności i rejestr temperatur                                                                                               plik pdf (Acrobat)

| |

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Informacja o Gotowości Szkolnej oraz Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Dziecka są do odebrania u Pani Wicedyrektor w naszym Przedszkolu.