SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

opole zyczliwosc

Celem głównym kampanii jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność, uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, ciepło, poświęcenie, wdzięk, empatię, szczodrość, lojalność, pomoc, zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, tolerancja, troska, dobro oraz poruszać kwestę pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe będą realizowane poprzez następujące działania:

 • promowanie wśród lokalnego społeczeństwa uczynności oraz uprzejmości, uczciwości;
 • zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postawy życzliwości wobec innych;
 • integracja różnych grup społecznych (niepełnosprawni, seniorzy, młodzież);
 • promowanie współdziałania i wzajemnej pomocy w społeczeństwie;
 • promowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promowanie działalności na rzecz osób starszych;
 • promowanie działalności na rzecz młodzieży;
 • promowanie działalności na rzecz usunięcia hejtu i mowy nienawiści z przestrzeni publicznej;
| |

Zapraszamy naszych przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami na dni adapatcyjne, które odbędą się w ostatnim tygodniu czerwca (od poniedziałku 24.06. do 28.06.2019) od godziny 17:00-19:00. W ciągu całego tygodnia dzieci będą miały możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i zabawach.


Nauczyciele służą wszelkimi informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszego przedszkola.

| |

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 54  w Opolu Jadwiga Bryk,

informuje że od dnia 27 kwietnia 2019 r. strajk nauczycieli  zostaje zawieszony

do września 2019r. W związku z tym od poniedziałku tj. 29 kwietnia 2019 r.

Przedszkole wznawia pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zapraszamy wszystkie dzieci.

| |

emi

Rozwój słownika dziecka do siódmego roku życia

Dzień dobry,

w poniższym artykule mojego cyklu logopedycznego chciałabym zaprezentować Państwu charakterystykę etapów rozwoju mowy u dziecka.

            „Rozwój mowy dziecka przebiega pewnymi etapami o ustalonej kolejności. Czas ich pojawiania się w zasadzie jest stały, ale dopuszczalne są pewne przesunięcia, nie większe jednak niż pół roku. Każdy z etapów odznacza się charakterystycznym dla niego osiągnięciem, które zmienia zasadniczo sposób komunikowania się dziecka z otoczeniem”[1] .

 1. 1. Pierwszy rok życia - Okres melodii.

Dziecko, nawiązawszy w rezultacie wytrwałej aktywności matki kontakt społeczno-psychologiczny z otoczeniem, posługuje się w komunikacji:

 • krzykiem
 • okrzykami naturalnymi
 • głosami artykulacyjnymi
 • tworami onomatopeicznymi

Do trzeciego miesiąca życia dziecko, nawiązuje kontakt wzrokowy, uśmiecha się, reaguje na dźwięk, płacze. Od trzeciego do szóstego miesiąca : wydaje rozmaite dźwięki - coraz bardziej przypominające głoski, oraz piski i krzyki. Zaczyna rozpoznawać różnice między gniewnym   a przyjaznym głosem.

Okres melodii (pierwszy rok życia) to stadium przed - językowe. Jest to ważny etap. Przygotowuje dziecko do mowy właściwej poprzez doskonalenie i rozwój sprawności oddechowej, fonacyjnej, artykulacyjnej oraz funkcji słuchowej. „Dziecko dostrzega i przekonuje się , że intencjonalne twory głosowe mogą coś oznaczać i za ich pomocą można coś uzyskać”[2]. Płacz i gaworzenie wykorzystywane są celowo dla zwrócenia uwagi otoczenia, co uznaje się za ważny moment w socjalizacji i rozwoju mowy dziecka.

Do dwunastego miesiąca życia dziecko rozpoznaje już nazwy częściej widzianych przedmiotów. Wykonuje proste gesty, takie jak klaskanie dłońmi, oraz krzyczy, by zwrócić na siebie uwagę. Jego gaworzenie staje się coraz bardziej złożone. Zaczyna porozumiewać się za pomocą wyrazu twarzy, gestów oraz głosu”[3].

 1. 2. Między pierwszym a drugim rokiem życia dziecko zaczyna wypowiadać pojedyncze słowa lub fragmenty słów. W rozwoju mowy jest to „okres wyrazu”. „Artykulacja jest jeszcze nie dokształcona, ale w tym, jak mówi możemy dostrzec poprawną melodię, akcent i rytm”[4].

Dalej postępuje szybki przyrost zasobu słów, które dziecko, czasem jeszcze niewyraźnie, zaczyna wypowiadać. Wiele też rozumie z tego, co się do niego mówi, samo próbuje budować krótkie zdania.

 1. 3. Przełomowy jest etap między drugim i trzecim rokiem życia dziecka. Jest to okres zdania, rozstrzygający o dalszym rozwoju mowy. Dziecko wzbogaca swój słownik jego wypowiedzi są coraz bardziej poprawne – gramatycznie i fonetycznie.

4.Od trzeciego roku życia znacząco poprawia się jakość wypowiedzi dziecka. Potrafi ono już opowiadać o wydarzeniach, które dzieją się „tu i teraz” Potrafi też prowadzić rozmowę, na zmianę mówiąc i słuchając. Reaguje na pytania i polecenia. Osoby spoza kręgu domowników powinny w większości wypadków rozumieć, co dziecko mówi, choć może ono jeszcze mylić głoski”[5].

5.Do siódmego roku życia trwa okres swoistej mowy dziecięcej. Dziecko prowadzi teraz swobodne rozmowy,”[6]. Buduje zdania i opowiada historyjki. Posiada rozbudowane słownictwo i potrafi używać zdań złożonych z ośmiu lub więcej słów. Potrafi przekazywać informację. Umie opowiadać o wydarzeniach, które miały miejsce wczoraj lub nastąpią jutro. Często zadaje pytania. Wszystkie dźwięki wypowiada wyraźnie. Zdarza mu się jeszcze robić błędy gramatyczne. Jego słownictwo stale rozwija się.

 

[1]    E. Słodownik - Rycaj, 0 mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju, Warszawa 2000, s.15.

[2]    L. Clark, C. Ireland, Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, Poznań 1998, s. 26.

[3]    L. Clark, C. Ireland, Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, Poznań 1998, s. 26.

[4]    K. Wnukowska, Czy moje dziecko mówi poprawnie. Poradnik logopedyczny, Gdańsk 2010,s . 16.

[5]    L. Clark, C. Ireland, Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, Poznań 1998, s. 26.

[6]    L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1966, s. 68.

| |

Nasz placówka bierze udział w projekcie "Piękna Nasza Polska Cała". Informujemy z przyjemnością że Marszałek Województwa Opolskiego objął honorowy patronat nad naszym projektem. 45596870 375899493150000 4023608320186122240 n

| |

Z radością informujemy, że projekt Piękna Nasza Polska Cała, który realizujemy w naszej placówce został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Opola!

45035722 2205035553066578 6880100582384730112 n

| |

Dzień dobry,

Nazywam się Emilia Kłosowska. Jestem logopedą Państwa dzieci. W tym miejscu chcę zaprezentować Państwu cykl artykułów w których zapoznam Państwa z ważnym obszarem rozwoju dziecka – jego zdolności językowych, komunikacyjnych. W tym rozwoju istotną rolę pełnicie Wy – rodzice. Mam nadzieję, że moje prezentacje będą pomocne i wspierające.

44800675 2144439918901655 7101956920491114496 n

CO WPŁYWA NA ROZWÓJ JĘZYKOWY DZIECKA ?

Od momentu przyjścia na świat dziecko ma kontakt z językiem. Docierają do niego różnorodne dźwięki, wśród których wyłaniają się słowa i dźwięki kierowane przez rodziców, powtarzane w określonym kontekście sytuacyjnym, zabarwione emocjonalnie. Część z nich jest naśladowana przez dziecko, a rodzice „odpowiadają” dziecku naśladując jego „język”. Kształtują się zaczątki kontaktu, który w bardzo szybkim tempie będzie wzbogacał słownik dziecka.

Pierwsze lata życia dziecka to intensywny rozwój jego sprawności psychofizycznej.  W kontakcie ze światem zewnętrznym, środowiskiem, rodzicami dziecko uczy się komunikacji, oraz werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się z otoczeniem. Naturalna dla dziecka jest spora aktywność językowa umożliwiająca kontakt interpersonalny i podejmowanie współdziałania z otoczeniem w zakresie zdobywania informacji, ujawniania swoich potrzeb i emocji. Do 4 - 5 roku życia dzieci nabywają kompetencji językowej, a znacznie później, w różnym tempie u poszczególnych dzieci – kompetencje komunikacyjne.

Początki edukacji językowej dzieci mają miejsce w ich środowisku, bliskim kontakcie z najbliższymi osobami. Rodzice są pierwszymi odbiorcami werbalnych      i niewerbalnych wypowiedzi dzieci. Badania wskazują, że dziecko uczy się języka    w interakcjach[1], w sytuacjach znanych mu, powtarzających się, w których spędza czas wspólnie z dorosłym wykonując pewne czynności. Uczenie się języka jest procesem nabywania mowy przez dziecko na podstawie obserwacji, kontaktu i odkrywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Rodzice w kontakcie z dzieckiem dostarczają mu stale stymulacji, pobudzając jego umysł słowami, mówiąc do niego. W trakcie rozwoju mowy dziecko nabywa szeroko rozumianej sprawności językowej – nie tylko w zakresie słownika ale też kompetencji komunikacyjnych.

Jak rodzice mogą wspierać rozwój mowy i słownictwa u swojego dziecka?

- mówiąc często do dziecka i włączając dziecko w różnorodne sytuacje codziennego życia,

-pokazując i nazywając różne przedmioty, także na obrazkach, fotografiach, rysunkach,

-czytając książeczki dostosowane do wieku dziecka.

[1] Na podstawie: M. Grochowska, Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka wieku przedszkolnym, Kraków 2009, s. 27.

| |


42198529 310699619717105 5122218803693879296 n
       Dnia 21.09.2018 Tymon i Ola z grupy Motylków oraz Hania z grupy Biedronek uczestniczyli w międzyprzedszkolnym konkursie Eko-przedszkolak, zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole nr55 w Opolu. Konkurs miał na celu promocję zdrowego oraz aktywnego stylu życia, a nasze przedszkolaki okazały się Eko-przedszkolakami na medal!

42286074 479582532552917 8741699013750816768 n

| |

     42236103 1098368433661626 4753987334439960576 o


      Dnia 20.09.2018 roku, dzieci z najstarszych grup Przedszkolnych wzięły udział w Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka zorganizowanym przez Miasto Opole. Dzieci odebrały klucz do bram Opola z rąk prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego oraz wspólnie z dziećmi z innych Opolskich przedszkoli przyjęły ustawę:
 42303332 2175300776040056 7990693608036499456 n