SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

komunikat

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

zał 1. Oświadczenie pracownika PP54 60+ i z istotnymi chorobami                  plik  doc (Word)        plik pdf (Acrobat)

zał 2. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą PP54 w Opolu         plik doc (Word)        plik pdf (Acrobat)

zał 3. Oświadczenie pracownika PP54 w Opolu                                                  plik doc (Word)         plik pdf (Acrobat)

zał 4. Lista obecności i rejestr temperatur                                                                                               plik pdf (Acrobat)