SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I RODZICÓW

MOJE MIASTO OPOLE

Zapraszamy dzieci i rodziców z Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu do udziału w konkursie fotograficznym

 1. CELE KONKURSU
 • pokazanie wyjątkowości regionów naszego miasta – Opola
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic (krajobrazu, zabytków, również przyrody);
 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców;
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.
 • MIEJSCE I TERMIN
 • Prace należy przekazać do pań nauczycielek prowadzących grupę, do której uczęszcza dziecko.
 • Termin składania prac – 26.04.2021 – 14.05.2021
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.
 • ZASADY UCZESTNICTWA

 

 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem konkursu.
 • Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 • Prace należy dostarczać w formie papierowej - wydrukowane/wywołane zdjęcia.
 • Wydrukowaną/wywołaną fotografię należy wykonać w dowolnym formacie w technice kolorowej lub czarno-białej.
 • Tematem zdjęć może być krajobraz, zabytki, również przyroda w ciekawym otoczeniu, interesujące budowle, budynki w naszym mieście lub okolicy.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.
 • Prace prosimy dostarczyć w czytelnie podpisanej kopercie(imię i nazwisko dziecka oraz grupa dziecka) do zdjęcia prosimy dołączyć podpisane oświadczenie(oświadczenie znajduje się w załączniku).
 • Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej naszej placówki.
 • KRYTERIA OCENY PRAC
 • walory artystyczne,
 • kreatywność autora,
 • ZASADY ORGANIZACYJNE
 • Na zwycięzców czekają drobne upominki i dyplomy.
 • Informacje o konkursie można uzyskać u nauczycielek gr VI (pani Joanna Dębska, pani Agnieszka Chmiel-Płaza) gr IX (pani Bożena Hantulik)

 

Oświadczenie (zgoda)