SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

Od dnia dzisiejszego tj. 8 lutego do 23 kwietnia br. istnieje możliwość zgłaszania kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole obwodowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca. Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w dniach od 22 marca do 23 kwietnia 2021 r.  do Dyrektora szkoły.