SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

Drodzy rodzice

Informujemy, że w związku z organizacją pracy placówki w okresie zagrożenia koronawirusem-    COVID -19  wg Procedury funkcjonowania PP 54 w Opolu obowiązującej od 18.05.2020  wymagane są  oświadczenia dla rodziców dzieci zgłaszanych do placówki obecnie  oraz deklarowanych  na okres wakacyjny ( lipiec/ sierpień). Uprzejmie prosimy o dostarczenie w/w dokumentów w oryginałach  do skrzynki pocztowej, która znajduje się na ścianie budynku przy wejściu głównym do przedszkola.

Rodzice, którzy przysłali już w/w dokumenty mailowo proszeni są także o dostarczenie oryginałów do placówki.

                                                                                                                                             Dziękujemy.