SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

| |

Szanowni Państwo,

informujemy, iż decyzją Prezydenta Miasta Opola, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi.

Mamy świadomość, że obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy naszego przedszkola do aktualnej rzeczywistości, by mogło ono świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy.

Przedszkole  Publiczne nr 54 w Opolu, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będzie funkcjonowało zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie  Wytycznych GIS.               

Z  uwagi na powyższe, prosimy o wypełnienie niniejszego zgłoszenia i oświadczenia dla rodziców, wraz ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne jest zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku, w związku z wykonywaniem przez Państwa pracy w trybie stacjonarnym. Proszę mieć na uwadze,  iż w związku z reżimem sanitarnym ilość dzieci, jakie możemy przyjąć w tym samym czasie jest ograniczona. W przypadku gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, przedszkole będzie musiało podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy Wytycznych GIS i MZ.

Apelujemy o rozważne i przemyślane deklaracje w rozbiciu na poszczególne dni, co umożliwi sprawną organizację przedszkola.

Deklaracje zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym należy dostarczyć ostatecznie do dnia 12.06.2020r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

                                                                                                                          

                                                                                                                             Dziękujemy za zrozumienie.

Załączniki do pobrania:

1. Zgłoszenie dziecka (okres wakacyjny)   pdf     doc

2. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą    pdf    doc